Presentation av studievägar.   2024-07-23

Sökalternativ för ansökan till Antagningskansliet i Nyköping läsåret 2024/25  

Här nedan kan du söka fram vilka studievägar som finns i olika kommuner, friskolor och vid olika skolor. Du kan även söka på ett visst nationellt program och få upp de som finns att söka hos oss.
Först gör du ett urval bland Urvalsalternativen, sedan klickar du på knappen Visa beställda sökalternativ.
Informationen om de olika studievägarna bygger på uppgifter somAntagningsenheten får från kommuner och fristående gymnasieskolor.
Nedan går att välja om koder som hör till respektive studieväg skall visas.Det är inte nödvändigt för en sökande att känna till dessa koder.

Tillbaka
URVALSALTERNATIV  
Kommun
Önskad skola
Program
Visa koder  Ja    Nej
Välj ett av urvalen ovan och tryck här 
Tillbaka
 Meddelanden
   
 • Nu kan du logga in och se ditt slutliga antagningsbesked!
 • Du hittar mer information om gymnasieansökan på www.nykoping.se/mitt gymnasieval
 • Personuppgifterna behandlas för att Nyköpings kommun ska administrera förskola och skola. Uppgifterna administreras så länge personen är aktiv inom Division Utbildnings verksamheter. Uppgifterna sparas enligt dokumenthanteringsplanen. Mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter och dina rättigheter finns att läsa på www.nykoping.se/personuppgifter.
 •    
 • Har du tappat bort dina inloggningsuppgifter? Följ länken ovan.
 • Har du problem med sidorna, klicka här!
 • Göm meddelanden  
  antagningskansliet@nykoping.se   611 83 Nyköping   0155-248080     
  Omstart: 2024-07-23 03:23:05